• Ställningsutbildning

Allmän utbildning om ställningar

Kursinformation

Allmän utbildning om ställningar, är en helt nödvändig (AFS 2013:4) utbildning för dig som arbetar med ställningar upp till 9 meter. För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar, så finns det krav från Arbetsmiljöverket om att alla som bygger, ändrar, nedmonterar och ansvarar för ställningar, skall ha genomgått en teoretisk utbildning.

Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på ställningsutbildning upp till 9 meter enligt föreskrifterna AFS 2013:4 ”Ställningar”.

Målgrupp

Alla som använder, monterar, övervakar eller leder ställningsarbete upp till 9 meter. De som leder och övervakar arbetet skall ha minst samma utbildningsnivå. Även offertingenjörer bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Kursinnehåll

 • Förståelsen av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga.
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga.
 • Åtgärder för att förebygga risk för fall av personer eller föremål.
 • Säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som påverkar säkerheten negativt vid den berörda ställningen.
 • Villkor beträffande tillåten belastning.
 • Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande, nedmontering eller ändringar kan medföra.
 • Genomgång av regler för ställningar i Sverige.
 • Genomgång av olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar.
 • Orientering om typfall för rör- och kopplingsställningar.
 • Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
 • Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial.
 • Bottning, stabilisering och förankring av ställningar.

Kursmål

Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning planerar ställningsbygget, samt hur man på ett säkert sätt bygger, river eller ändrar en ställning.

Kurslängd

1 + 1 dag

Prov

Utbildningen kvalitetssäkras med teoretiskt prov. Ett utbildningsbevis från Rådet för byggkompetens, RBK, utfärdas efter godkänt resultat.

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella kursstarter.

Kursinformation i pdf-format
informationsblad

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.

Självstudier

Den lärarledda delen av utbildningen föregås av självstudier.

Klicka på bilderna för att ladda ner PDF:er med självstudiematerial.

Du får instuderingsfrågor när du har anmält dig till kursen.