• Ställningsutbildning

Allmän utbildning om ställningar

Kursinformation

Allmän utbildning om ställningar är en helt nödvändig utbildning för dig som arbetar med ställningar upp till 9 meter. För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar kräver Arbetsmiljöverket att alla som bygger, ändrar, nedmonterar och ansvarar för ställningar skall ha genomgått en teoretisk utbildning.

Utbildningen uppfyller Arbetsmiljö­verkets krav på ställningsutbildning upp till 9 meter enligt föreskrifterna AFS 2013:4 ”Ställningar”.

Målgrupp

Alla som använder, monterar, övervakar eller leder ställningsarbete upp till 9 meter. De som leder och övervakar arbetet skall ha minst samma utbildningsnivå.

Kursmål

Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning planerar ställningsbygget, samt hur man på ett säkert sätt bygger, river eller ändrar en ställning.

Kursinnehåll

 • Förståelsen av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga.
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga.
 • Åtgärder för att förebygga risk för fall av personer eller föremål.
 • Säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som påverkar säkerheten negativt vid den berörda ställningen.
 • Villkor beträffande tillåten belastning.
 • Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande, nedmontering eller ändringar kan medföra.
 • Genomgång av regler för ställningar i Sverige.
 • Genomgång av olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar.
 • Orientering om typfall för rör- och kopplingsställningar.
 • Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
 • Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial.
 • Bottning, stabilisering och förankring av ställningar.

Kurslängd

1 + 1 dag (förstudier och lärarledda lektioner).

Utbildningsbevis

Efter godkänt teoretiskt prov utfärdas utbildningsbevis genom Rådet för ByggKompentens, RBK. Den som så önskar kan, mot en avgift, få kursen registrerad på ID06.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. Under fliken Boka kurs hittar du våra planerade utbildningar. Passar inte någon av dessa är det bara att kontakta någon av våra säljare så försöker vi ordna en lösning som passar Dig!

Kursmateriel, frukost och lunch ingår.

Pris 2300 kr 

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella kursstarter.

 

Ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
informationsblad

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.

Självstudier

Den lärarledda delen av utbildningen föregås av självstudier.

Klicka på bilderna för att ladda ner PDF:er med självstudiematerial.

Du får instuderingsfrågor när du har anmält dig till kursen.