• Arbete på väg - utbildning

Arbete på väg

Kursinformation

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete, vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med vägarbeten på vägar där Trafikverket är beställare.

Kursmål

Kursen ger dig den kompetens som Trafiksäkerhetsverket kräver för respektive nivå.

Kursinnehåll

Kursen innefattar många olika delmoment;

 • Personlig skyddsutrustning
 • Eget ansvar och riskbedömning
 • Rättigheter, skyldigheter och ansvarsfördelning
 • Skyddsanordningar
 • Trafikantbeteende
 • Definitioner på olika zonindelningar
 • Varna, Vägleda, Värna
 • Hastighet och krockvåld
 • Information om AML och dess föreskrifter
 • Arbetsgivarens roll i objektet
 • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet

Kurslängd

1 heldag per modul.

Prov

Utbildningen följer Trafikverkets krav enligt TRVK/TRVR Apv. Kompetensen kvalitetssäkras och kursen avslutas genom kompetensprov. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Vi anordnar kurser på många orter i Sverige: Har ni behovet i Trollhättan, Jönköping, Borås, Helsingborg, Växjö,  Stockholm eller Östersund? Vi kommer till er, oavsett.

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov. Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.