• Arbete på väg - utbildning

Arbete på väg 3a

Kursinformation

Att ha en god utbildning i hur man agerar för att uppnå god säkerhet vid vägarbeten är idag ett krav från både statligt och kommunalt håll. Trafikverket anger tydligt i sina dokument vilken utbildning som krävs för olika typer av arbetsuppgifter. Nivå 3a är för dig med utmärkningsansvar men gäller även för personal med ansvarsområde motsvarande BAS-PU.

Målgrupp

Utbildningen utgår från Trafikverkets kompetenskrav för nivå 3a, och riktar sig till alla med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Som gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten eller med ansvarsområden motsvarande BAS-PU behöver du också ha denna utbildning.
Förkunskaper i form av Arbete på väg 2 krävs.

Kursmål

Ge kunskap och behörighet att utforma, märka ut och underhålla en säker vägarbetsplats. Kunna identifiera risker och hitta lösningar som säkrar god arbets- och trafikmiljö för personal och trafikanter. Kunna tolka, upprätta och ansöka om TA-planer.

Kursinnehåll

Under kursen varvas teori med praktiska övningar och diskussioner. Moment som behandlas är:

 • Fördjupning om vägarbeten inklusive statistik som berör vägarbeten och olyckor
 • VMF och dess föreskrifter
 • Information – inrapportering till TC
 • V3–principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Trafikanter – beteende, behov, framkomlighet, säkerhet, information mm
 • Skyddsanordningar – funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan AMP inklusive riskanalys
 • Trafikförordningen
 • Trafikverkets styrande och rådande dokument
 • Transportstyrelsens styrande dokument
 • Övriga relevanta lagar och förordningar
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmetoder – planering, på- och avetablering, anpassning av arbetsplats
 • Objektanpassa TA-planer
 • Eget behov – anpassat efter arbetsuppgifter som ska utföras

Kurslängd

2 heldagar

Utbildningsbevis

Efter godkänt teoretiskt prov utfärdas utbildningsbevis i form av plastkort. Kursens giltighetstid är 5 år.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

För pris – begär offert

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov.

Har du frågor om kursen, ring Peder Andersson 0763-15 71 73 eller skicka e-post till peder@suuab.se

Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning och annan information.

Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.