• BAS-P/BAS-U - BAS PU utbildning på svenska och engelska

BAS-P/U Fördjupning

Kursinformation

Från 1 januari 2009 gäller ändrade krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande. Denna kurs ger dig förutsättningar att arbeta som BAS-P eller BAS-U, om du har relevanta erfarenheter från branschen.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller utförandeentreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen.

Kursmål

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet och fortsatt drift, vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Målgrupp

Beställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete samt du som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U.

Kursinnehåll

 • Repetition av grundkurs
 • Stress och krisreaktioner – krisberedskap
 • Arbete på hög höjd, översikt och undantag enligt AFS 1999:3
 • Ansvarsfördelning – fördjupning
 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi, och riskbedömning
 • Riskbedömningar – samordning
 • Sanktionsavgifter – fördjupning
 • Hantering av mallar och standarder
 • Förhandsanmälan
 • Samordningsansvar – rådighetsansvar
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Ställningar, Heta arbeten eller annan profil som bäst passar er verksamhet.

Kurslängd

Heldag (obs – mängden utbildning som krävs för BAS P/U avgörs utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens i relation till verksamhetens omfattning).

Certifiering

Certifiering av BAS P/U sker i särskild ordning, beroende på kompetens och den verksamhet som deltagaren bedriver.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

Pris 3600 kr exkl. moms

Kurslitteratur, utbildningsbevis, frukost och lunch ingår såvida inte annat avtalats.

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov.

Har du frågor om kursen, ring Janne Apelgren på 0730-31 31 74 eller skicka e-post till janne@suuab.se

Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning och annan information.

Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.