• BAS-P/BAS-U - BAS PU utbildning på svenska och engelska

BAS PU – grundkurs

Kursinformation

Från 1 januari 2009 gäller ändrade krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller utförande entreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. Utbildningen kan även genomföras på engelska [länk].

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljökunskap och statistik
  • Grunder – Systematiskt arbetmiljöarbete
  • Grunder – Föreskrifter Bygg- och anläggning
  • Fördjupning i arbetsmiljöföreskrifter
  • Kompetenskrav och uppgifter för BAS P/U
  • Arbetsmiljöplan – innehåll
  • Riskhantering – översikt
  • Arbetsmiljöverkets kontroller
  • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Ställningar, Heta arbeten eller annan profil som bäst passar er verksamhet.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet och fortsatt drift, vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Kurslängd

Heldag
(Obs – mängden utbildning som krävs för BAS P/U avgörs utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens i relation till verksamhetens omfattning.)

Certifiering

Certifiering av BAS P/U sker i särskild ordning, beroende på kompetens och den verksamhet som deltagaren bedriver.

Kursorter

Vi bedriver utbildning över hela Sverige, och tar oss lätt till er. Finns ni i Malmö, Varberg, Örebro, Göteborg, Oskarshamn, Stockholm, Linköping eller Uppsala? Det har ingen betydelse – vi är anpassningsbara.

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella kursstarter.

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.