• BAS-P/BAS-U - BAS PU utbildning på svenska och engelska

BAS PU – grundkurs

Kursinformation

Arbetsmiljölagen kräver att det finns en BAS P och en BAS U vid bygg- och anläggningsarbete, oavsett arbetets eller företagets storlek. På en byggarbetsplats innebär det nästan alltid att flera olika företag jobbar sida vid sida. Och det innebär att man ofta behöver samordna sina arbeten så att man inte skapar risker för varandra. Det är därför det finns särskilda regler för byggarbetsplatsen där fler än bara arbetsgivaren kan ha ett visst arbetsmiljöansvar. Syftet med detta är att alla ska få en säker arbetsmiljö.

Byggherrens (beställarens) utökade ansvar för arbetsmiljön är unikt för just byggnads- och anläggningsarbeten, det vill säga alla arbeten som omfattas av föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), och finns inte på motsvarande sätt för några andra beställare i andra branscher.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det därför finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. Den eller de som utses till byggarbetsmiljösamordnare ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller utförande entreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen.

Utbildningen kan även genomföras på engelska [länk].

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är be­ställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete samt dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U. Det är en fördel om du som ska gå kursen har viss arbetsmiljökunskap baserat på de risker som förekommer i verksamheten.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet och fortsatt drift, vid ett bygg- och anläggningsprojekt för att få en säker arbetsmiljö.

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljökunskap och statistik
  • Grunder – Systematiskt arbetmiljöarbete
  • Grunder – Föreskrifter Bygg- och anläggning
  • Fördjupning i arbetsmiljöföreskrifter
  • Kompetenskrav och uppgifter för BAS PU
  • Arbetsmiljöplan – innehåll
  • Riskhantering – översikt
  • Arbetsmiljöverkets kontroller
  • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Ställningar, Brandrisker/Heta arbeten eller annan profil som bäst passar er verksamhet

Kurslängd

En heldag – kursen är steg ett av två.
(Obs – mängden utbildning som krävs för BAS P/U avgörs utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens i relation till verksamhetens omfattning. BAS P/U kan behöva ytterligare specialkompetens beroende på verksamhetens art.)

Utbildningsbevis

Efter genomförd kurs utfärdas utbildningsbevis. Certifiering av BAS PU sker i särskild ordning, beroende på kompetens och den verksamhet som deltagaren bedriver.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

Pris 3600 kr exkl. moms

Kurslitteratur, utbildningsbevis, frukost och lunch ingår såvida inte annat avtalats.

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov.

Har du frågor om kursen, ring Janne Apelgren på 0730-31 31 74 eller skicka e-post till janne@suuab.se

Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning och annan information.

Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.