• BAS-P/BAS-U - BAS PU utbildning på svenska och engelska

Bultpistol

Kursinformation

Användning av bultpistol och andra spikningsverktyg medför stora risker. Därför måste arbetsgivare enligt AFS 2006:4 se till att arbetstagare har tillräckliga färdigheter, känner till risker, lämpliga arbetsmetoder och hur man sköter verktyget.

Vid behov kan kursen också ges på engelska.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som använder bultpistol eller annat spikningsverktyg.

Kursmål

Utbildningen ska ge dig kunskaper om hur man på ett säkert sätt använder och underhåller bultpistol och andra spikningsverktyg.

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Risker och riskbedömning
  • Personligt skydd och säkerhetsåtgärder
  • Funktion och användning
  • Skötsel och underhåll
  • Ammunition och fästdon

Kurslängd

En halvdag

Utbildningsbevis

Efter genomgången kurs erhålls utbildningsbevis i form av tryckt plastkort. Den som så önskar kan, mot en avgift, få kursen registrerad på ID06.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

För pris – begär offert

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov.

Har du frågor om kursen, ring Janne Apelgren på 0730-31 31 74 eller skicka e-post till janne@suuab.se

Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning och annan information.

Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.