• Suuab

Dokument

Här följer våra körtillstånd och kontrollkort som ni kan ladda ner och använda i er verksamhet!

Körtillstånd

Ett av arbetsgivaren utfärdat körtillstånd är ett krav för att få använda dessa maskintyper på arbetsplatsen!

Våra körtillstånd går att fylla i direkt i datorn innan utskrift eller så kan man skriva ut körtillstånden tomma och därefter fylla i dem.

Körtillstånd – Lift
How to fill the form – MEWP/lift
Wzór zezwolenia – Lift
Körtillstånd – Truck
How to fill the form – Fork lifts
Körtillstånd – Travers & pelarkran
Körtillstånd – Lyftanordningar och lyftredskap (samt lastkopplare och signalman)

Körtillstånd – Lift, truck, kran


Kontrollkort

Kontrollkort – Lift
Daily inspection card – Lift

Karta kontrolna podnośnika
Kontrollkort – Travers & pelarkran


Riskbedömning

Riskbedömning


Länkarna nedan hänvisar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och broschyrer, rörande våra utbildningar.

Arbetsföreskrifter

AFS 1981:14 – Skydd mot skada genom fall
AFS 1981:15 – Skydd mot skada genom ras
AFS 1982:03 – Ensamarbete
AFS 1988:04 – Blybatterier
AFS 1996:07 – Utförande av personlig skyddsutrustning
AFS 1997:02 – Arbete i stark värme
AFS 1997:07 – Gaser
AFS 1999:03 – Byggnads- och anläggningsarbete
AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd
AFS 2001:03 – Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2001:04 – Gasflaskor
AFS 2003:03 – Arbete i explosionsfarlig miljö
AFS 2003:06 – Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2004:03 – Stegar och arbetsbockar
AFS 2005:06 – Medicinska kontroller i arbetslivet
AFS 2006:01 – Asbest
AFS 2006:04 – Användning av arbetsutrustning
AFS 2006:05 – Användning av truckar
AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2006:07 – Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
AFS 2008:03 – Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009)
AFS 2008:13 – Skyltar och signaler
AFS 2009:02 – Arbetsplatsens utformning
AFS 2012:01 – Användning av motorkedjesågar och röjsågar
AFS 2012:02 – Belastningsergonomi
AFS 2012:03 – Minderårigas arbetsmiljö
AFS 2013:04 – Ställningar
AFS 2014:43 – Kemiska arbetsmiljörisker