• Suuab

Documents

Our driving permits and control cards and other documents, ready for download and use in your business!

Drivers permit

The employer must according to Swedish provision provide a drivers permit for use of the Machines/devices below.

Our templates can be filled in directly in the computer before printout, or they can be printed and filled in by han afterwards.

Körtillstånd – Lift
How to fill the form – MEWP/lift (scissorlift)
Wzór zezwolenia – Lift
Körtillstånd – Truck
How to fill the form – Fork lifts
Körtillstånd – Travers & pelarkran (traverse and jib crane)
Körtillstånd – Lyftanordningar och lyftredskap (samt lastkopplare och signalman)
Körtillstånd – Lift, truck, kran


Checklist

Kontrollkort – Lift
Daily inspection card – Lift (scissorlift)

Karta kontrolna podnośnika
Kontrollkort – Travers & pelarkran


Risk assessment

Riskbedömning


Links below are directed to the Work Environment Authority provisions and other booklets related to our courses.

Provisions

AFS 1981:14 – Skydd mot skada genom fall
AFS 1981:15 – Skydd mot skada genom ras
AFS 1982:03 – Ensamarbete
AFS 1988:04 – Blybatterier
AFS 1996:07 – Utförande av personlig skyddsutrustning
AFS 1997:02 – Arbete i stark värme
AFS 1997:07 – Gaser

AFS 1999:03 – Byggnads- och anläggningsarbete
AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd
AFS 2001:01 – Systematic Work Environment Management
AFS 2001:03 – Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2001:04 – Gasflaskor
AFS 2003:03 – Arbete i explosionsfarlig miljö
AFS 2003:06 – Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2004:03 – Stegar och arbetsbockar
AFS 2005:06 – Medicinska kontroller i arbetslivet
AFS 2006:01 – Asbest
AFS 2006:04 – Användning av arbetsutrustning
AFS 2006:05 – Användning av truckar
AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2006:07 – Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
AFS 2008:03 – Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009)
AFS 2008:13 – Skyltar och signaler
AFS 2009:02 – Arbetsplatsens utformning
AFS 2012:01 – Användning av motorkedjesågar och röjsågar
AFS 2012:02 – Belastningsergonomi
AFS 2012:03 – Minderårigas arbetsmiljö
AFS 2013:04 – Ställningar
AFS 2014:43 – Kemiska arbetsmiljörisker