Entreprenadjuridik, introduktion

Kursinformation

Vem eller vilka är det som trasslar till en affär? När det går fel i en byggaffär blir det dyrt för många, och det sliter på relationer både inom företag och mellan olika entreprenörer. I ett företag inom bygg- och anläggning är det många inblandade i affären, inte bara byggherren och entreprenörens representant.
Vill du ha entreprenadjuridiken förklarad av någon som inte är jurist? (Billigare och enklare.) Den som har fått reda ut reklamationer eller en ekonomisk tvist vet att det blir dyrt att göra fel. Det är alltid billigare att göra rätt.

Kursen utgår från avtalslagen, köplagen, skadeståndslagen, jordabalken, arbetsmiljölagen och vissa föreskrifter, AB04, ABT06 och inte minst så tar vi gärna upp exempel som deltagarna har med sig. Vi anpassar gärna kursen utefter deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Representanter för företag inom bygg- och anläggningsarbete. Chefer, arbetsledare, byggarbetsmiljösamordnare, projektledare, personal- och produktionschefer. Alltså, ni som hanterar affärerna på riktigt.

Kursmål

Deltagare ska efter utbildning kunna stärka upp den ekonomiska kompetensen för att undvika affärstvister och istället bibehålla goda relationer vid byggentreprenader.

Kursinnehåll

Kursen innefattar många olika delmoment;

  • Juridiska grunder – lagstruktur, rättsprinciper
  • Avtalsrätt
  • Jordabalken
  • Skadeståndslagen
  • Allmänna bestämmelser – AB04, ABT06
  • ÄTA – reglera ändringar, tillägg och avgående
  • Arbetsgivaransvar vid entreprenader (arbetsmiljö)
  • Att formulera skriftliga avtal – fördelar, och hur gör man?
  • Praktiska tips för att undvika friktioner och allvarliga problem

Kurslängd

Heldag – inga förkunskaper krävs.

Utbildningsbevis

Kompetensen utvecklas under utbildning. Kursintyg utfärdas.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig.

I våra ordinarie kurser ingår kursmateriel, frukost och lunch.

Pris 3600 kr

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella kursstarter.

Kursinformation i pdf-format

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.