Entreprenadjuridik, introduktion

Kursinformation

Vem eller vilka är det som trasslar till en affär? När det går fel i en byggaffär blir det dyrt för många och det sliter på relationer både inom företag och mellan olika entreprenörer. I ett företag inom bygg- och anläggning är det många inblandade i affären, inte bara byggherren och entreprenörens representant.3

01,,,,,
Vill du ha ordet entreprenadjuridik förklarad av någon som inte är jurist? (Billigare och enklare.) Den som har fått reda ut reklamationer eller en ekonomisk tvist vet att det blir dyrt att göra fel. Det är alltid billigare och roligare att göra rätt.

Vill du lära dig att tolka kontraktshandlingar och lära dig mer om ersättningsformer? Det ger dig goda förutsättningar att kunna bevaka företagets rättigheter och skyldigheter och på så vis undvika många tråkigheter som dessutom kan bli riktigt kostsamma. Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga och enkla att tolka, men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med kompletterande rättsfall som exempel får du betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar.

Kursen i entreprenadjuridik utgår från avtalslagen, köplagen, skadeståndslagen, jordabalken, arbetsmiljölagen och vissa föreskrifter, AB04 och ABT06. Dessutom tar vi gärna upp exempel som du som deltagare tar med dig. Och vi anpassar gärna kursen utefter deltagarnas önskemål.

“Efter en dag med introduktion i Entreprenadjuridik vid SUUAB så är huvudet fullt.” Så säger en av våra kursdeltagare. Att göra upp bra affärer i byggbranschen kan gå snabbt, och det finns mycket pengar att tjäna på ett jobb som görs upp i stor hast och dessutom muntligt. Men, det är alltid en tidsfråga intill dess man stöter på problem. Det kan vara en oresonlig kund eller en besvärlig leverantör. Ibland är det dessutom man själv som gjort fel eller har bristfälliga ekonomiska rutiner som genererar merarbete, onödiga kostnader och en tråkig arbetssituation.

Det är alltid en fördel att känna till lagar och regler, och hur de är tänkta att tillämpas och inte minst hur man tar reda på hur man bäst hanterar en affärsrelaterad friktion så att den gynnar alla. Att kunna spelreglerna är alltid en fördel, det spar tid, pengar och kontroverser.

För att kunna riskbedöma och hantera bra byggkontrakt så krävs kunskaper om de särskilda avtalsmallar, om avtalsrätt och skadeståndsrätt, om tillämpning av lagar och krav på bevisbörda och en mängd annat. Den entreprenadjuridik som marknaden erbjuder är vanligen djupdykningar i svåra fall med AB04 och ABT06. Vi koncentrerar istället denna kurs på att ge er en stabil grund att gå vidare på för att förstå grundstenarna i affärsmannaskapet inom byggbranschen.
Vi rekommenderar att varje byggföretag går denna kurs och att man dessutom lockar med sidoentreprenörer, underentreprenörer och partners – tillsammans blir ni starka. Vi ger också kursen på engelska vid behov.

Målgrupp

Representanter för företag inom bygg- och anläggningsarbete. Chefer, arbetsledare, byggarbetsmiljösamordnare, projektledare, beställare, entreprenörer, besiktningsmän, personal- och produktionschefer. Alltså, ni som hanterar affärerna har alla stor nytta av vår kurs i entreprenadjuridik. Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med entrepreandjuridik och tillämpar AB04 och ABT 06.

Kursmål

Deltagare ska efter utbildning i entreprenadjuridik kunna stärka upp den ekonomiska kompetensen för att undvika affärstvister och istället bibehålla goda relationer vid byggentreprenader. Kursen i entreprenadjuridik ska hjälpa dig att göra rätt, spara dyrbar tid, spara onödiga kostnader och på så vis göra ditt arbete mer stimulerande. Kursen i entreprenadjuridik ska göra ditt företag mer lönsamt.

Kursinnehåll

Kursen innefattar många olika delmoment;

  • Juridiska grunder – lagstruktur, rättsprinciper
  • Avtalsrätt
  • Jordabalken
  • Skadeståndslagen
  • Allmänna bestämmelser – AB04, ABT06
  • ÄTA – reglera ändringar, tillägg och avgående
  • Arbetsgivaransvar vid entreprenader (arbetsmiljö)
  • Att formulera skriftliga avtal – fördelar, och hur gör man?
  • Praktiska tips för att undvika friktioner och allvarliga problem

Kurslängd

Heldag – inga förkunskaper krävs.

Utbildningsbevis

Kompetensen utvecklas under utbildning. Kursintyg utfärdas.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

För pris – begär offert

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov.

Har du frågor om kursen, ring Janne Apelgren på 0730-31 31 74 eller skicka e-post till janne@suuab.se

Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning och annan information.

Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.