ESA utbildning – elutbildning för fastighetsskötsel – steg 1

Kursinformation

Grundläggande ESA utbildning för dig som jobbar som fastighetsskötare, VVS-montör, ventilationsteknik etc, och som kommer i kontakt med elinstallationer. Sedan 1 juli 2017 har vi en helt ny elsäkerhetslag, vilken kräver att samtliga med fastighetsansvar måste disponera kompetensen “auktoriserad elinstallatör”. Det företag som utför elinstallationer måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Anläggningsinnehavaren är den som råder över anläggningen, och har ett särskilt ansvar enligt den nya lagen. Fastighetsägaren måste känna till ansvarsfördelningen för att kunna leda arbetet, teckna rätt sorts avtal med hyresgäster och föra en korrekt dokumentation över risker och åtgärder.

Utbildningen uppfyller Elsäkerhetsverkets krav enligt elsäkerhetslagen SFS 2016:732 och elsäkerhetsförordningen SFS 2016:218.

Målgrupp

Varje person som yrkesmässigt utför elarbeten, även mindre sådana, måste ha denna ESA utbildning. Även fastighetsägare bör ha denna utbildning för att få en överblick på det elsäkerhetsansvar som gäller, och hur man ska leva upp till kraven när elektriker anlitas.

Kursinnehåll

  • Lättare ellära, förståelse av vad el är och var den kommer ifrån.
  • Elfaran, vad ska vi tänka på vid arbete nära elanläggningar.
  • Elolyckor.
  • Vad får jag göra själv?
  • Jordfelsbrytaren.
  • Motorer, motorskydd med mera.
  • Produktkännedom.
  • Elbesiktning.
  • Praktiska moment och övningar.
  • Delegering och ansvar.

Kursmål

Kursdeltagaren skall efter genomförd ESA utbildning känna sig trygg med elarbetet vid egen fastighet, känna till vad som är tillåtet att göra, utföra säkerhetskontroll, förbygga fel och de risker som kan orsaka skador på person och egendom, känna till lagens krav på dokumentation av risker och åtgärder.

Kurslängd

1 dag

Prov

Kompetensen kvalitetssäkras och avslutas genom ett kunskapsprov.

Intyg

För den som genomgått SUUABs ESA-utbildning med godkänt resultat, utfärdas ett utbildningsbevis.

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella kursstarter.
Kursen kan också  anordnas på begäran.

Ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
informationsblad

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.