Fallskyddsutbildning – Räddning/Evakuering

Kursinformation

Arbetsmiljöföreskrifterna kräver att den som arbetar med fallskydd i sele eller liknande ska kunna undsättas inom rimlig tid. I korthet, om det inte går att få ner en medarbetare inom tio minuter från larm, så skall något annat alternativ väljas.

Erfarenheterna säger att få arbetsgivare klarar av att undsätta en nödställd inom rimlig tid.

Kursen tillämpar bestämmelser i AML, AFS 2001:1, 1981:14, 2004:3, 1999:3, 2013:4, samt samlad praktisk erfarenhet om metoder och utrustning från många olika branscher.

Målgrupp

Företag som använder fallskyddsutrustning.

Kursmål

Deltagare ska efter utbildning kunna undsätta en kollega som fastnat eller fallit i samband med arbete på hög höjd, där sele eller motsvarande används. Kravet är att göra en insats inom rimlig tid för att rädda liv – ett fåtal minuter, innan det är för sent.

Kursinnehåll

Deltagarna får en god teoretisk genomgång av risker, säkerhet och lagar som berör fallskydd. Dessutom får man praktiskt bekanta sig med de delar som ingår i olika typer av fallskydd. Kursen avslutas med att deltagarna får pröva att hänga i en fallskyddsele för att förstå vilka påfrestningar kroppen utsätts för.

Den teoretiska genomgången bygger på flera olika delar, som bland annat innefattar;

  • Lagkrav – teori
  • Riskbedömning
  • Arbetsgivaransvar, innebörd
  • Utrustning, materielkunskap
  • Säkerhetskontroll, före – under – efter
  • Räddningsteknik
  • Praktiska moment – övning
  • Praktiska moment – prov
  • Teoretiskt prov

Kurslängd

Halvdag – Förkunskaper i fallskydd och erfarenhet av att arbeta med fallskyddsutrustning.
Heldag – Inga förkunskaper krävs – utbildning i fallskydd användare ingår.

Utbildningsbevis

Teoretiskt och praktiskt prov. Utbildningsbevis utfärdas.
SUUAB rekommenderar att förnya kompetensen i fallskydd räddning vart tredje år.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

Prissättning

Utbildningen i fallskydd räddning har ett enhetspris om 10.000 SEK för halvdag för 1-5 deltagare.
För heldag som inkluderar utbildning i fallskydd, 20.000 SEK. Här finns utrymme för tio deltagare på utbildning fallskydd, och maximalt fem deltagare för fallskydd räddning som blir en lämplig uppföljning.

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov. Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.