Fallskyddsutbildning

Kursinformation

Vid allt arbete över två meter, där fast fallskydd saknas, eller om särskild risk föreligger skall fallskydd användas. Arbetstagare skall även vara utbildad inom fallskydd för att känna till riskerna som detta medför. Denna kurs följer Arbetsmiljöverkets författningssamling, samt gällande EU-direktiv.

Målgrupp

Verksamheter som vill öka sitt säkerhetstänkande genom att hantera sin fallskyddsutrustning korrekt, all personal inkluderad.

Kursmål

Ge kunskap om risker och hur man förebygger dem. Ge kunskap om olika typer av fallskyddsutrustning, vilken utrustning som krävs i olika situationer och hur man hanterar och använder utrustningen på rätt sätt.

Kursinnehåll

Deltagarna får en god teoretisk genomgång av risker, säkerhet och lagar som berör fallskydd. Dessutom får man praktiskt bekanta sig med de delar som ingår i olika typer av fallskydd. Kursen avslutas med att deltagarna får pröva att hänga i en fallskyddsele för att förstå vilka påfrestningar kroppen utsätts för.

  • Risker, fallfaktorer med mera.
  • Förankringspunkter.
  • Brottlaster.
  • Materialkunskap.
  • Lagstiftning och normer.
  • Daglig kontroll, periodiska kontroller.
  • Räddningar.

Kurslängd

1 halvdag

Utbildningsbevis

Efter godkänt teoretiskt prov utfärdas utbildningsbevis i form av tryckt plastkort.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. Under fliken Boka kurs hittar du våra planerade utbildningar. Passar inte någon av dessa är det bara att kontakta någon av våra säljare så försöker vi ordna en lösning som passar Dig!

Kursmateriel, frukost och lunch ingår.

Pris 1795 kr 

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella utbildningar.

 

Ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.