• Utbildare på Suuab

Fallskyddsutbildning

Kursinformation

Vid allt arbete över två meter, där fast fallskydd saknas, eller om särskild risk föreligger skall fallskydd användas. Arbetstagare skall även vara utbildad inom fallskydd för att känna till riskerna som detta medför. Denna kurs följer Arbetsmiljöverkets författningssamling, samt gällande EU-direktiv.

Målgrupp

Verksamheter som vill öka sitt säkerhetstänkande genom att hantera sin fallskyddsutrustning korrekt, all personal inkluderad.

Kursinnehåll

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Deltagarna får efter en teoretisk genomgång praktiskt tillämpa att simulera ett fall och får på detta sätt kunskap om vilka påfrestningar kroppen utsätts för.

Den teoretiska genomgången bygger på flera olika delar, som bland annat innefattar;

  • Risker, fallfaktorer med mera
  • Förankringspunkter
  • Brottlaster
  • Materialkunskap
  • Lagstiftning och normer
  • Daglig kontroll, periodiska kontroller
  • Räddning

Kurslängd

Halvdag

Kursmål

Ge kunskap om risker och hur man förebygger dem. Ge kunskap om olika typer av fallskyddsutrustning, vilken utrustning som krävs i olika situationer och hur man hanterar och använder utrustningen på rätt sätt.

Prov

Utbildningen avslutas med praktiskt och skriftligt prov. Utbildad deltagare blir certifierad.

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella utbildningar.

Kursinformation i pdf-format
kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.