• Heta arbeten

Heta Arbeten®

Kursinformation

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta Arbeten®. Den som skall utföra brandfarliga heta arbeten skall ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt.

Behörighetsutbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Svenska brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig skall ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med heta arbeten: beställare, utförare och brandvakt. Utbildningen är gemensam för alla yrkeskategorier.

Kursmål

Få förståelse för riskerna vid heta arbeten. Få fullgoda kunskaper för att få behörighet att utföra heta arbeten, vara brandvakt och regelbundet vara tillståndsansvarig.

Kursinnehåll

Bland annat teoretisk genomgång av olika delar så som:

  • Definition av heta arbeten
  • Organisation
  • Genomförande och tillstånd till Heta Arbeten®

Kurslängd

1 heldag

Utbildningsbevis

Efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov utfärdas ett certifikat för Heta Arbeten® enligt Brandskyddsföreningens anvisningar. Certifikatet är giltigt i fem år.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. Under fliken Boka kurs hittar du våra planerade utbildningar. Passar inte någon av dessa är det bara att kontakta någon av våra säljare så försöker vi ordna en lösning som passar Dig!

Kursmateriel, frukost och lunch ingår.

Pris 3300 kr

Kursmateriel, frukost och lunch ingår.

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella utbildningar.

 

Ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.