• Heta arbeten

Heta Arbeten®

Kursinformation

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta Arbeten®. Den som skall utföra brandfarliga Heta Arbeten® skall ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt.

Behörighetsutbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Svenska brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig skall ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med Heta Arbeten®: beställare, utförare och brandvakt. Utbildningen är gemensam för alla yrkeskategorier.

Kursinnehåll

Bland annat teoretisk genomgång av olika delar så som;

  • Definition av Heta arbeten
  • Organisation
  • Genomförande och tillstånd till Heta Arbeten®

Kurslängd

Heldag

Kursmål

Få förståelse för riskerna vid Heta Arbeten®. Få fullgoda kunskaper för att få behörighet att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt och regelbundet vara tillståndsansvarig.

Prov

Kompetensen kvalitetssäkras och kursen avslutas genom ett kunskapsprov. Efter godkänt provresultat utfärdas ett certifikat för Heta Arbeten® enligt Svenska Brandskyddsföreningens anvisningar. Certifikatet är giltigt i fem år.

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella utbildningar.

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.

N Y H E T !

Nu kan du beställa Heta Arbeten®-block från oss på Suuab. Så här beställer du »