HLR med hjärtstartare

Kursinformation

Denna utbildning följer HLR-rådets riktlinjer och ger dig kunskaper för att kunna agera om en vuxen person drabbas av andnings- eller hjärtstopp. Kursen vänder sig till alla vuxna och är öppen för både arbetsgrupper och privatpersoner. För att träningen ska hålla högsta kvalitet så rekommenderar vi ett maxantal om 12 deltagare per kurstillfälle.

Målgrupp

Vi välkomnar såväl arbetsgrupper som privatpersoner. Alla vuxna borde få möjlighet att lära sig hjärt- och lungräddning. Då HLR-kunskaper är en färskvara, rekommenderar vi att man går en repetitionsutbildning vartannat år, för att bygga på med mer och ny kunskap. Beroende på er verksamhet och er planläggning inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet kan utbildning och repetition behövas oftare.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren i en akutsituation förstå vikten av tidigt larm, kunna bedöma om HLR behövs och utföra HLR.

Kursinnehåll

Vi varvar teori och praktiska övningar så att deltagarna lär sig utföra kontroll av medvetande och andning. Vi övar mycket på de praktiska momenten så att deltagarna ska kunna agera självständigt om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Vi går också igenom hur en hjärtstartare fungerar och används.

Kurslängd

1 halvdag.

Utbildningsbevis

Efter genomgången kurs erhålles utbildningsbevis enligt HLR-rådets riktlinjer.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

För pris – begär offert

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov. Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.