KNX – Standard för smarta hem och intelligenta elektriker

Kursinformation

Utbildning i KNX – standarden för smarta hem- och fastighetsautomation. KNX är förkortningen för Connexio som betyder förbindelse och bygger på European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS och European Installation Bus (EIB). KNX är godkänd som en europeisk (CENELEC EN 50090 och CEN EN 13321-1) och en internationell standard (ISO/IEC 14.543-3).

Utbildningen följer den senaste versionen, ETS5.

Utbildningen uppfyller Elsäkerhetsverkets krav enligt elsäkerhetslagen SFS 2016:732 och elsäkerhetsförordningen SFS 2016:218, samt ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50 110-utgåva 3.

Målgrupp

Kursen riktar sig till elinstallatörer som vill bredda sitt kunnande och erbjuda en stabil lösning för intelligenta fastigheter.

Kursinnehåll

  • Vad är KNX?
  • Standarder
  • Uppbyggnad, komponenter
  • Energibesparing
  • Scenarion
  • Belysning, styrningar
  • Smarta hem
  • Slutprov skriftligt.

Kursmål

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning kunna projektera och installera energibesparande och kundanpassade elinstallationer enligt KNX-standard i enklare form. Kursen ger också goda förutsättningar att förklara KNX som lämpligt system för fastigheter och enskilda hushåll genom dess möjlighet att spara pengar och vara miljövänlig.

Kurslängd

1 dag

Prov

Utbildningen kvalitetssäkras med teoretiskt prov. Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella kursstarter.
Kursen kan också  anordnas på begäran.

Ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
informationsblad

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.