• Ställningsbyggnad

Länkar

Här har vi samlat användbara länkar som vi hoppas att du kan ha nytta av. Klicka på den rubrik du är intresserad av så öppnas länken i ett nytt fönster.

AMP-Guiden

AMP-Guiden är ett digitalt hjälpmedel för dig som arbetar med arbetsmiljöplaner. Här finns också ett malldokument för arbetsmiljöplaner.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är den myndighet som arbetar för din arbetsmiljö och ger stöd till arbetsgivare för att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på jobbet.

Brandskyddsföreningen

Här läser du om brandsäkerhet.

BYN – Byggnadsindustrins yrkesnämnd

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd – BYN – arbetar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare.

Entreprenörskolan

Här kan du läsa om Entreprenörskolandrivs av Sveriges Byggindustrier och som vi samarbetar med.

Konsument.se – om arbetsmiljö

Konsument.se är en helt obunden organisation som står på din sida. Organisationen arbetar för konsumentens rätt till information och förmåga att göra medvetna och hållbara val.

LUR – Liftutbildningsrådet

Liftutbildningsrådet – LUR – är ett oberoende organ som förvaltar Liftläroplanen (LLP) och ansvarar för innehåll och utveckling.

Prevent

Prevent förmedlar kunskap om arbetsmiljö. Arbetsmiljö i samverkan med Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Rådet för byggkompetens

Rådet för ByggKompetens, RBK, är ett samarbetsorgan som verkar för en hög kompetensnivå i byggandet och bevakar att branschen har tillgång till adekvat och aktuell utbildning och kunskapsprövning. RBK kvalitetssäkrar flera utbildningar.

Sveriges Byggindustrier

Byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation.

Trafikverket

Användbar med information om allt från vägnät till körkort.

TYA – Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn.