Maskinutbildning – TYA Grundutbildning

Kursinformation

Hjullastare, grävlastare, grävmaskin, teleskoplastare och fordonsmonterad kran.

Truckar och maskiner används på många arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap är viktig för att öka säkerheten, minska antalet personskador, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna ute på arbetsplatserna. Det ställs stora krav på förare av truck, hjullastare (gods och anläggning), grävmaskin/grävlastare, teleskoplastare, fordonsmonterad kran.
Arbetet som truck- och maskinförare styrs av arbetsmiljölagen. Där regleras vad arbetsgivare och skyddsansvariga på ett företag måste göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS, talar om vad lagarna säger när det gäller hur man arbetar. Föreskrifterna tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter och uppdateras regelbundet.

I Arbetsmiljölagen AFS 2006:5, AFS 2008:3, AFS 2006:6, står följande: ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbete.  “Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.” ”En maskin får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.”

Maskinutbildningen är TYA-certifierad och genomförs enligt TYAs utbildningsplaner, som fastställts av arbetsmarknadens parter – vanligen genom kollektivavtal.

Målgrupp

Förare av maskiner samt arbetsledning.

Kursmål

Mål och syfte är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och att sänka kostnaderna genom att ge förare behörighet enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller både praktisk och teoretisk undervisning, där vi går igenom:

 • Olika Maskintyper
 • Maskinens konstruktion
 • Ergonomi
 • Maskinens arbetssätt
 • Daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Trafiklagstiftning
 • Arbetarskydd och interna regler
 • Farligt gods

Kurslängd

 • Arbetsmiljö och säkerhet 50 tim (obligatoriskt moment)
 • Hjullastare Gods 150 timmar
 • Hjullastare Anläggning 250 timmar
 • Grävmaskin 200 timmar
 • Teleskoplastare 100 timmar
 • Fordonsmonterad kran upp till 18 tm 100 timmar
 • Fordonsmonterad kran över 18 tm 100 timmar

   

Utbildningsbevis

Efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov utfärdas utbildningsbevis genom Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd, TYA.
Den som så önskar kan, mot en avgift, få kursen registrerad på ID06.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

För pris – begär offert!

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov.

Har du frågor om kursen, ring Peder Andersson 0763-15 71 73 eller skicka e-post till peder@suuab.se alternativt Nicklas Karvo 0723-08 76 eller skicka e-post till nicklas@suuab.se

Den finns inte schemalagd, så ring Janne för bokning och annan information.

Janne Apelgren:

0730 – 31 31 74

janne@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.