Maskinutbildning – TYA Validering

Kursinformation – validering

Hjullastare, grävlastare, grävmaskin, teleskoplastare och fordonsmonterad kran.

Till dig som inte har tidigare erfarenhet – läs mer i vårt kursutbud om Grundutbildning.

Med validering blir din kompetens synliggjord. Du kanske vill byta jobb inom transportbranschen eller byta till transportbranschen? Du kanske söker nytt jobb? Då kan du behöva få visa upp vad du kan. Valideringsarbete kan underlätta rekryteringen av maskinförare. Ett aktivt arbete med validering kan också innebära förbättringar inom trafiksäkerhets-, arbetsmiljö- och miljöområdet. I ett samhällsekonomiskt perspektiv är validering av maskinförare en riktig åtgärd. Detta är ett sätt för arbetsgivaren att säkerställa att deras anställda har rätt kompetens och förutsättning för att utföra arbetet.

Enligt regeringens departementsskrivning, DS 2003:23, är validering en process som innebär att en bedömning sker av en individs kunskaper och kompetens, oavsett hur, var eller när de har förvärvats.
Genom validering kartläggs och dokumenteras de faktiska kunskaper och den kompetens som en individ skaffat sig. Detta kan ha skett antingen genom ett formellt lärande (organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet) eller genom icke formellt lärande (utbildning organiserad vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller genom informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen).

Syftet med validering är:
• Att i en pågående utbildning klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och/eller förkorta studietiden för den enskilde
• Att i anslutning till vägledning definiera utgångsnivå för vidare studier
• Att dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter inför ansökan om anställning eller i samband med personalutveckling på en arbetsplats.
• Att dokumentera kompetenser inför en omställning.

Krav för att få genomföra validering: 

Förare med minst 30 månaders erfarenhet kan genomföra en validering av deras kompetens.

Som anställd skall din arbetsgivare utfärda ett arbetsgivarintyg och som egen företagare så skall din revisor utfärda ett revisorsintyg på att ni har minst 4000 tim i maskin och vid ytterligare maskin i samma kategori 2000 tim.

Maskinutbildningen är TYA-certifierad och genomförs enligt TYAs utbildningsplaner, som fastställts av arbetsmarknadens parter – vanligen genom kollektivavtal.

Målgrupp

Förare av maskiner samt arbetsledning.

Kursmål

Mål och syfte är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och att sänka kostnaderna genom att ge förare behörighet enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter.

Omfattning

Valideringen innehåller både praktisk och teoretisk undervisning, där vi går igenom:

  • Olika Maskintyper
  • Maskinens konstruktion
  • Ergonomi
  • Maskinens arbetssätt
  • Daglig tillsyn
  • Material- och godshantering
  • Trafiklagstiftning
  • Arbetarskydd och interna regler
  • Farligt gods

Tidsåtgång

  • En validering tar mellan 2-5 dagar beroende på deltagens kunskaper och förutsättningar. 

Utbildningsbevis

Efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov utfärdas utbildningsbevis genom Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd, TYA.
Efter godkänd validering så erhålls antingen ett utbildningsbevis eller ett yrkesbevis.
Den som så önskar kan, mot en avgift, få kursen registrerad på ID06.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

För pris – begär offert!

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov.

Har du frågor om kursen, ring Peder Andersson 0763-15 71 73 eller skicka e-post till peder@suuab.se alternativt Nicklas Karvo 0723-08 76 eller skicka e-post till nicklas@suuab.se

Den finns inte schemalagd, så ring Janne för bokning och annan information.

Janne Apelgren:

0730 – 31 31 74

janne@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.