• Motorsågsutbildning

Motorsågsutbildning A + B

Kursinformation

Den 1 januari 2015, trädde 17 § i ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar” (AFS 2012:1), i kraft. Enligt paragrafen gäller följande: ”Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras”.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som använder motorsåg återkommande i arbetet eller på fritiden samt skogsägare, skogsarbetare och entreprenörer. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år.

Kursmål

Kursen syftar till att ge dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt.

Kursinnehåll

Genomgång av säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, arbetsteknik, vård och skötsel av utrustning, samt övrigt du behöver kunna praktiskt och teoretiskt för att på ett säkert sätt kunna utföra arbeten med motorsåg vid enklare kapningsarbeten.

Kurslängd

Motorsåg A och B är 1 heldag.
Motorsåg A är 5 timmar.

Utbildningsbevis

Efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov erhålles utbildningsbevis i form av tryckt plastkort.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

Pris 3900 kr exkl. moms

Kurslitteratur, utbildningsbevis, frukost och lunch ingår.

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov.

Har du frågor om kursen, ring Peder Andersson på 0763-15 71 73 eller skicka e-post till peder@suuab.se

Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning och annan information.

Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.