• BAS-P/BAS-U - BAS PU utbildning på svenska och engelska

BAS PU – szkolenie podstawowe

Informacje o szkoleniu 

This course is available in Swedish and English, not Polish.

1 stycznia 2009 r., Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Arbetsmiljöverket) zmienił przepisy dot. budownictwa.

Wymagana jest obecność koordynatora ds. bezpieczeństwa budowy (byggarbetsmiljösamordnare) w zakresie planowania i projektowania (BAS-P) oraz wykonania (BAS-U), przy każdej pracy budowlanej. Powyższy wymóg dotyczy również mniejszych prac budowlanych. Inwestor powołuje koordynatora ds. bezpieczeństwa budowy. Osoba ta musi odznaczać się dużymi umiejętnościami, wykształceniem i doświadczeniem, aby podjąć się tej roli. Ostatecznie obowiązek szkolenia wszedł w życie 1 stycznia 2011 r. Inwestor, w związku z tym, może przenieść całą odpowiedzialność i obowiązki dot. organizacji pracy na kontrahenta i wykonaną przez niego pracę. Warunkiem jest niezależne zlecenie i istnienie pisemnej umowy uwzględniającej przeniesienie odpowiedzialności. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim [länk].

Plan szkolenia

  • Wiedza dot. środowiska pracy i statystyki.
  • Podstawy dot. systematyzacji środowiska pracy.
  • Podstawy przepisów dot. robót budowlanych i prac inżynieryjnych.
  • Szczegółowe regulacje dot. środowiska pracy.
  • Wymagania dot. kompetencji BAS P/U.
  • Informacja o planie BHP.
  • Zarządzanie ryzykiem- przegląd.
  • Kontrola Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  • Możemy dostosować szkolenie do konkretnych wymagań klienta, biorąc pod uwagę zagadnienia, które pasują do Twojego biznesu m.in ryzyko chemiczne, groźba i przemoc, praca na masztach i słupach, prace wysokotemperaturowe. Najbardziej korzystne dla Ciebie jest stworzenie elastycznego kursu, dostosowanego do specyfiki Twojej branży.

Cel szkolenia 

Zdobycie wiedzy o pracy i obowiązkach koordynatora ds. bezpieczeństwa budowy. Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz planowania i realizowania projektów budowlanych.

Czas trwania szkolenia 

Jeden dzień
(Uwaga- liczba wymaganych godzin dla szkolenia BAS P/U wynika z wcześniejszej wiedzy, doświadczenia i kompetencji uczestnika oraz zależy od zamierzonej pracy konstruktorskiej)
Szkolenie podstawowe trwa jeden dzień. Oferujemy również kurs rozszerzony jako dzień drugi, który jest odpowiedni dla wszystkich doświadczonych BAS P/U.

Certyfikat

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat. Certyfikacja BAS P/U odbywa się na podstawie kompetencji uczestnika oraz działalności, jaką klient prowadzi.

Miejsce szkolenia

Szkolenie prowadzimy na terytorium całej Szwecji. Jesteś w Malmö, Varberg, Örebro, Göteborg, Oskarshamn, Stockholm, Linköping lub Uppsala? Nie ma to znaczenia- dostosujemy się do Twoich potrzeb.

Rezerwacja / Szkolenia

Kliknij, aby zobaczyć najbliższy termin kursu i zarezerwuj go!

Contact Fredrik Brandberg for a course, adapted to your preconditions.

fredrik@suuab.se, +46 708-233310

Open classes are available on the link below.

Informacje o szkoleniu w formacie PDF
Kursinfo

Kliknij na obrazek, aby otworzyć plik pdf.