• Säkra lyft

Säkra lyft

Kursinformation

För att minska antalet olyckor och öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med lyftanordningar, så finns det krav från EU om att alla skall ha genomgått en teoretisk utbildning. En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Vår utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, EU direktiv, samt föreskrifterna AFS 2006:6. Kursen finns både som uppdragsutbildning och öppen kurs. Antalet deltagare är max 20 per kurstillfälle. Uppdragsutbildningen kan vara företagsförlagd.

Målgrupp

Kranförare, förare av liftar, lastkopplare – signalmän. Omfattar alla typer av lyftanordningar/ lyftredskap, alla typer av last och alla som kopplar och stroppar/slingar.

Kursinnehåll

Genomgång av:

  • Kranar
  • Lyftredskap
  • Uppskattning av lastvikt
  • Lastkoppling
  • Signalering
  • Planering
  • Risker
  • Kontroll

Kursmål

Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning planerar ett säkert lyft.

Kurslängd

Halvdag

Prov

Kompetensen kvalitetssäkras och kursen avslutas genom kunskapsprov. Utbildningsbevis utfärdas efter godkänt provresultat.

Boka / Kursstart

Klicka för att boka och se aktuella utbildningar.

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.