• Ställningsutbildning

Särskild utbildning om ställningar

Kursinformation

Särskild utbildning om ställningar, är en helt nödvändig (AFS 2013:4) utbildning för dig som arbetar med ställningar högre än 9 meter. För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid ställningsarbete, så finns det krav från Arbetsmiljöverket om att alla som bygger, ändrar, nedmonterar och ansvarar för ställningar ska ha genomgått en teoretisk utbildning. Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på särskild utbildning om ställningar enligt föreskrifterna AFS 2013:4 ”Ställningar”.

Målgrupp

Alla som använder, monterar, övervakar eller leder ställningsarbete högre än 9 meter. De som leder och övervakar arbetet skall ha minst samma utbildningsnivå.

Kursinnehåll

 • Säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som påverkar säkerheten negativt vid ställningen.
 • Förståelsen av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga.
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga.
 • Åtgärder för att förebygga risk för fall av personer eller föremål.
 • Villkor beträffande tillåten belastning.
 • Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med ställningen kan medföra.
 • En grundlig genomgång av regler för ställningar i Sverige.
 • Allmänna principer för uppförande av rör- och kopplingsställningar.
 • Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar/kopplingar.
 • Hur ställningar kan användas på annat sätt än vad som framgår av instruktion.
 • Förankring, inklädnad och dimensionering av ställningar.
 • Orientering om speciella ställningskonstruktioner.
 • Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
 • Metoder för upp- och nedtransport samt lyft av ställningsmaterial.

Kursmål

Ge deltagarna god kännedom om de ställningstyper som förekommer på marknaden. Ge deltagaren förståelse för vilken typ av ställning som passar bäst för olika sorters arbeten. Ge deltagaren kunskap om olika ställningars kapacitet (möjligheter, belastning, funktion).

Kursomfattning

5 + 5 Heldagar (Lärarledda lektioner och hemstudier)

Prov

Kompetensen kvalitetssäkras och avslutas genom ett kunskapsprov. Efter godkänt kunskapsprov utfärdas utbildningsbevis. Utbildningsbeviset gäller för obegränsad tid med reservation för lagändringar.

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov. Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.