• Skotta säkert - utbildning

Skotta säkert

Kursinformation

På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller brist därav, skador för mångmiljonbelopp varje år. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avlägsna snö och is, så att personer eller egendom inte kan skadas. Dels kan snö rasa ned, men även takpannor och murbruk samt andra anordningar anbringade på byggnaden. Ansvaret innebär att fastighetsägaren, utan oskäligt dröjsmål, ska se till att snö/is tas bort från hängrännor och takkonstruktioner.

Vår utbildning om säker skottning av tak utgår ifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1993:3 / AFS 2014:26, som reglerar bestämmelserna om arbete på tak samt användningen av personligt fallskydd vid arbete på tak, samt Ordningslagen 1993:1617.

Målgrupp

Personer som arbetar med skottning av tak.

Kursinnehåll

  • Hur man skapar en bättre arbetsmiljö för dig som skottar på tak.
  • Hur man minskar antalet materialskador på tak.
  • Hur man minskar antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
  • Hur man minimerar farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.

Kursmål

Få ökad praktisk och teoretisk kunskap om säker skottning, för såväl utförare, som för allmänhet och omgivning, undvika skador och sanktionsavgifter, skapa trygghet och säkerhet, samt stoppa oseriösa aktörer.

Kurslängd

Halvdag

Intyg

För deltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat utfärdas utbildningsbevis.

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov. Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.