• Skotta säkert - utbildning

Skotta säkert

Kursinformation

I vårt nordliga land måste vi ha beredskap att skotta tak under vintern. Bristande takskottning och okunskap eller slarv orsakar varje år skador för mångmiljonbelopp på fastigheter. Det är fastighetsägarens ansvara att avlägsna snö och is, så att personer eller egendom inte skadas.

Utbildningen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1993:3 och AFS 2014:26, som reglerar bestämmelserna om arbete på tak och användningen av personligt fallskydd vid arbete på tak, samt Ordningslagen 1993:1617.

Målgrupp

Personer som arbetar med skottning av tak.

Kursinnehåll

  • Hur man skapar en bättre arbetsmiljö för dig som skottar på tak.
  • Hur man minskar antalet materialskador på tak.
  • Hur man minskar antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
  • Hur man minimerar farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.

Kursmål

Få ökad praktisk och teoretisk kunskap om säker skottning, för såväl utförare, som för allmänhet och omgivning, undvika skador och sanktionsavgifter, skapa trygghet och säkerhet, samt stoppa oseriösa aktörer.

Kurslängd

1 halvdag

Utbildningsbevis

Efter godkänt teoretiskt prov erhålles utbildningsbevis från RBK – Rådet för ByggKompetens.

Den som så önskar kan, mot en avgift, få kursen registrerad på ID06.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

För pris – begär offert

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov. Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.