• Ställningsutbildning

Tilläggsutbildning om väderskydd

Kursinformation

Arbetsmiljöverket kräver att den som bygger eller leder arbete med väderskydd, skall ha genomgått tilläggsutbildning om väderskydd.

Förkunskaper för att gå utbildningen krävs i form av genomgången ”Särskild utbildning om ställningar”.

Målgrupp

De som har gått ”Särskild utbildning om ställningar” och som utför arbete med väderskydd, oberoende av dess höjd och upplagssätt.

Kursinnehåll

• En grundlig genomgång av regler för väderskydd i Sverige.
• Allmänna principer för uppförande av väderskydd.
• Genomgång av olika typer av väderskydd.
• Hur väderskydd och ställning kan kombineras.
• Lyftanordningar/säkra lyft.

Kurslängd

2 + 2 heldagar (Lärarledda lektioner och hemstudier)

Intyg

För den som genomgått SUUAB:s tilläggsutbildning om väderskydd med godkänt resultat, utfärdas ett utbildningsbevis.

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov. Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.