• Traversutbildning

Traversutbildning

Kursinformation

Ungefär 80 procent av alla traversolyckor är användarrelaterade. Med rätt kunskap kan denna siffra minskas avsevärt. Under den här utbildningen går vi igenom de vanligaste lastkopplingarna, beskriver säker användning och vilken typ av kontroll som föraren ska genomföra. Utbildningen genomförs enligt SS-ISO 9926-1 och uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

Målgrupp

Vår traversutbildning vänder sig till användare av travers, telfrar och pelarkranar, men passar även för andra typer av lyft- och lastkoppling, exempelvis paketeringsarbete med vakuumlyft.

Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Terminologi
  • Konstruktion
  • Operatörens roll
  • Kommunikation
  • Lasthantering
  • Underhåll och kontroll
  • Lagar och regler
  • Ergonomi
  • Säkerhet och olyckor

Kurslängd

Heldag

Kursmål

Utbildningen ger dig kunskap om vilka risker som finns och hur du arbetar säkert. Kunskap om och förståelse för gällande lagar och föreskrifter, samt metoder för riskbedömning och förebyggande åtgärder.

Intyg

Utbildningsbevis utfärdas efter genomförd utbildning.

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov. Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.