Truckutbildning – TYA

Kursinformation

I Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5, 18 §, Användning av truckar, står följande: ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbete.“ “Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.” ”En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.”

Truckutbildningen är TYA-certifierad och genomförs enligt läroplan (TLP10), som fastställts av arbetsmarknadens parter.

Målgrupp

Förare av truckar, arbetsledare, underhålls­personal, skyddsombud med flera.

Kursmål

Mål och syfte är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och att sänka kostnaderna.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller både praktisk och teoretisk undervisning, där vi går igenom:

  • Trucktyper
  • Truckens konstruktion
  • Ergonomi
  • Truckens arbetssätt
  • Daglig tillsyn
  • Material- och godshantering
  • Trafiklagstiftning
  • Arbetarskydd och interna regler
  • Farligt gods

Kurslängd

Truck A – 16 timmar
Truck B  – 40 timmar
Truck A+B – 40 timmar
Truck A+B vid e-truck – 1+4 heldagar
Truck C – 40 timmar per trucktyp

Utbildningsbevis

Efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov utfärdas utbildningsbevis genom Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd, TYA.

Den som så önskar kan, mot en avgift, få kursen registrerad på ID06.

Kursorter

SUUAB utbildar över hela Sverige. När du begär offert försöker vi hitta en lösning som passar dig!

För pris – begär offert!

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov.

Har du frågor om kursen, ring Peder Andersson 0763-15 71 73 eller skicka e-post till peder@suuab.se

Den finns inte schemalagd, så ring Janne för bokning och annan information.

Janne Apelgren:

0730 – 31 31 74

janne@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.